سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

خدمات اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1094
Instagram Likes [50K] [With PP & Posts] [1H - 500/Hour]
28028
50 / 50000

* ارائه سرویس های ارزان (کیفیت پایین ، ریزش شدید و بدون ضمانت)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1083
Instagram - Video Views ~ Max 1m ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ 𝑺𝒕𝒂𝙗𝒍𝙚 ~ INSTANT
12012000
200 / 1000000
1087
Instagram - Story Views ~ All Story ~ Max 50k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
72072000
100 / 50000
1086
Instagram Story Views [Max: 100K] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 100K/Day]
84084000
100 / 100000
1075
ID232 - Instagram Views + Super Reach Explore [1M Per Hour] [INSTANT] 💎⚡️⚡️⚡️⚡️⭐🔥🔥🔥💧👍🏻
96096000
100 / 10000000
1074
ID555 - Instagram Views + Impressions [REAL - TURKEY] [1M - 200K/D - INSTANT] [R∞] [💎BEST EXPLORE] ⚡️⚡️⚡️⭐🔥💧
108108000
200 / 1000000
1080
Instagram - Story Views + Impression ~ Max 25k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
120120000
100 / 50000
1076
ID5116 - Instagram Impressions + Profile Visits + Reach + Explore Reel [Instant - Unlimited]⚡️⚡️⭐🔥👍🏻
624624000
100 / 100000000
1082
Instagram - 𝐑𝐞𝐞𝐥 Likes
1021020000
10 / 10000
1073
🌟💥💫 فالوور با کیفیت خارجی mt8 5bc
1283100000
1000 / 10000
1077
ID3294 - Instagram Likes [HQ MIXED - 30K - SUPER FAST START - Reach + Explore] [🍓R3] ⚡️⚡️🔥🔥⭐💧🆕
1405404000
10 / 30000

✴️ فالوور و کامنت اینستاگرام [از اکانت های تایید شده و عالی خارجی و یا اکانت های دارای 🔵تیک آبی]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1013
ID4614 - Instagram Influencers Comments [from VERIFIED accounts] [Custom] [24 Hours Delivery] ⭐🔥🔥👍🏼
100000000000
1 / 20
1012
ID4788- Instagram Custom Comments [USA / Europe] [24 Hours Delivery] ⭐🔥🔥👍🏼
100000000000
1 / 20
1010
ID5224 - Instagram Comments [from 10K+ Followers] [Custom 5 Comments]
100000000000
1 / 5
1014
Instagram Comments [from 10K+ Followers accounts] [Custom 10 Comments] [1 Hour Delivery]
100000000000
1 / 10

🌎 خدمات ویدئو لایو اینستاگرام [لایک- ویو - کامنت ] 👍🏼سرویس های خوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1081
Instagram - Live Video Views ~ Valid For all Open Live In 1 hrs
9369360000
10 / 2000

*** خدمات 🔰ایرانی ⁦✳️⁩اینستاگرام ***

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1089
📳🌟👍 لایک ایرانی - هیولا و توربوجت - ظرفیت 20 کا mt8 5bc
312000000
1000 / 3000
1084
📳🌟✳️ فالوور ایرانی - ظرفیت 50 کا mt8 5bc
545961000
1000 / 5000

خدمات توئیتر ( Twitter )

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1029
Twitter - Video Views
156156000
500 / 100000000
1062
ID4601 - Twitter Views [CHEAP] ⚡⚡⭐🔥💧
240240000
10 / 1000000000
1063
ID4094 - Twitter Views [REAL - Max 15K] ⚡⚡⭐🔥💧
276276000
10 / 150000
1033
Twitter - Video Views
312312000
500 / 100000000
1032
Twitter - Tweet Impression
372372000
100 / 10000000
1057
ID3169 - Twitter Poll Votes [Max 500K - Instant - R30] ⚡⚡⭐🔥💧🍓
396396000
10 / 100000
1060
ID3781 - Twitter Views [10M] [REAL STABLE - INSTANT] ⚡⚡⭐🔥💧
396396000
500 / 10000000
1066
ID468 - Twitter Profile Click J1 [10M] ⚡🔥💧
396396000
10 / 50000000
1027
Twitter - Hashtag Click
468468000
100 / 10000000
1028
Twitter - Link Click
468468000
100 / 10000000
1026
Twitter - Profile Click
468468000
100 / 10000000
1064
ID452 - Twitter Views [100K] [50K/D] [R30] ⚡⚡⭐🔥💧
660660000
100 / 100000
1056
ID2536 - Twitter Poll Votes [Max 1M - 150 Per Hour] ⚡⚡⭐🔥💧🍓
864864000
50 / 1000000
1036
ID3165 - AUTO Twitter Impressions [500K] [10K/D] [R10] ⚡⚡⭐🔥💧
900900000
100 / 10000000
1061
ID389 - Twitter Impressions [Super Instant Fastest] ⚡⚡⚡⚡⭐🔥💧
900900000
100 / 5000000
1037
ID3168 - AUTO Twitter Poll Vote [20M] ⚡⚡⭐🔥💧
1021020000
100 / 20000000
1065
ID475 - Twitter Impressions [3M] [💎BEST QUALITY] ⚡⚡⭐🔥💧
1021020000
100 / 3000000
1058
ID404 - Twitter Poll Votes [100M] [5K/D] [0-1H] [GOOD SERVER] ⚡⚡⭐🔥💧
1561560000
100 / 1000000000
1050
ID5057 - Twitter Likes [100% REAL - Max 5K - Some Cancel Issue] [🍓CHEAPEST] ⚡⚡⚡⭐🔥🔥
1717716000
10 / 5000
1049
ID2541 - Twitter Likes [HQ - REAL] [10K - SOME CANEL ISSUE] [🍓CHEAPEST] ⚡⚡⭐🔥
2342340000
10 / 10000
1067
ID460 - Twitter Likes + Favorites [1K/D] [0-1H] ⚡⚡⚡⭐🔥💧
2810808000
20 / 5000
1043
ID4249 - Twitter Followers # Fast [Max 500 - No Refill] ⚡⚡⚡⭐🔥🆕
3207204000
10 / 500
1025
29 ~ Twitter - Retweet ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ Speed 500/days ~ INSTANT
3351348000
50 / 5000
1019
Twitter - Followers ~ Max 10k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 1h ~ 1k/days
3351348000
10 / 10000
1022
3249 ~ Twitter - Likes ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ Speed 500/days ~ INSTANT
3435432000
10 / 5000
1059
ID386 - Twitter Poll Votes [100M - 200K/Day - Fast] ⚡⚡⭐🔥💧
3675672000
60 / 1000000000
1024
3250 ~ Twitter - Likes ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ Max 2k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 NO ~ INSTANT
3747744000
10 / 1000
1040
ID397 - Twitter Followers [REAL - 100-500/D - Real User May Drop No Refill] ⭐
3903900000
10 / 500
1020
Twitter - Followers ~ Max 5k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 1h ~ 1k/days
4060056000
50 / 5000
1023
45 ~ Twitter - Likes ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ Max 20k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ INSTANT
4312308000
25 / 20000
1051
ID2539 - Twitter AUTO Likes [100% REAL] [Max 20K] [R30] [🍓CHEAPEST ON PLANET] ⚡⚡⭐🔥💧
4372368000
10 / 20000
1035
ID3151 - AUTO Twitter Likes [100% REAL - Max - 25K] [🍓CHEAPEST ON PLANET] ⚡⚡⭐🔥
4372368000
10 / 100000
1052
ID391 - Twitter Likes [Max - 20K] [🍓CHEAPEST ON PLANET] ⚡⚡⭐🔥
4372368000
10 / 5000
1031
Twitter - Share
4684680000
100 / 10000
1053
ID4250 - Twitter Likes [Reorder - Max 1K/D - Non-Drop - Lifetime]⚡⚡⚡⭐🔥🆕
4924920000
10 / 5000
1054
ID399 - Twitter Likes [100% REAL - Highest Amount Base ~ ] [40K] [R30 - 5K-10K/D] ⚡⚡⭐🔥💧
4996992000
50 / 100000
1041
ID425 - Twitter Mix Followers [HQ - REAL] [Reorder 3K - NO Refill]
4996992000
10 / 30000
1044
ID863 - Twitter Followers [Mix - Max 100K - 50-100+/D - Lifetime] ⚡⚡⭐🔥💧🆕👍🏻♻
7495488000
10 / 100000
1042
ID450 - Twitter Followers [Reorder Max - 50-200+/D] [R15] ⚡⭐🔥💧🆕♻
7579572000
10 / 50000
1030
Twitter - Live Views [ 15 min ]
9369360000
100 / 1000
1045
ID453 - Twitter Followers [HQ REAL PLUS NO DROP] [1-4K/D - R15] ⚡⚡⚡⭐🔥🔥💧🆕👍🏻♻
10150140000
20 / 400000
1034
ID5000 - Twitter Followers [HQ REAL PLUS NO DROP] [Reorder - R30] ⚡⚡⚡⚡⭐🔥🔥💧🆕👍🏻
10150140000
10 / 1000000
1048
ID403 - Twitter Followers [VIP] [2K - MIX - 100-500/D - AR30] ⚡⚡⭐🔥💧🆕👍🏻 ♻
10618608000
10 / 2000
1047
ID2401 - Twitter Followers [Stable MIX REAL - Reorder 500-1K/D - 30 Days Refill] ⚡⚡⚡⭐🔥💧👍🏻🆕♻
10930920000
10 / 30000
1046
ID1510 - Twitter Followers B1 [100% REAL - 200-400 Per Day] [Best Reorder - R30] ⚡⚡⚡⭐🔥💧👍🏻♻
12492480000
10 / 100000
1015
Twitter Followers [60K] [R30] [REAL] [1H - 20/Day]
13117104000
50 / 60000
1038
ID5182 - Twitter Followers [REAL - Max 90K - 100-1K+/D] [R60] ⚡⚡⚡⭐🔥🔥💧🆕♻
13273260000
10 / 90000
1021
Twitter - Followers ~ Max 4k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 1h ~ 1k/days
14450436000
100 / 3000
1055
ID4995 - Twitter Retweets [ARAB - Max 1000] ⚡⭐🔥💧🆕
14834820000
100 / 800
1039
ID5294 - Twitter Followers [Brazil - 100-300+/D] [No Refill] ⚡⚡⚡⭐🔥🔥💧🆕
14834820000
20 / 200000
1018
Twitter Followers [60K] [R30] [REAL] [1H - 200/Day]
28108080000
50 / 60000

تبلیغات 🚀پاپ آپ اینستاگرام و *اسپانسری* تلگرام + ربات ها

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1069
🎦 پاپ آپ ارسالی اینستاگرام (کد170) - 221a 5bc
8385000000
1000 / 1000
1090
پاپ آپ ارسالی کانال خصوصی تلگرام (3 ساعت نمایش) کد 250 🎯 5bc skz2
11505000000
1000 / 1000
1016
🎦 پاپ آپ ارسالی اینستاگرام (کد390) - 221a 5bc
18720000000
1000 / 1000
1017
🎦 پاپ آپ ارسالی اینستاگرام (کد680) - 221a 5bc
29640000000
1000 / 1000

* خدمات ایرانی کانال و گروه 🤖تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1011
♋️🆕 ویو هفتگی طبیعی تمام پست ها تا یکهفته برای کانال عمومی تلگرام - سایمون is9 5bc
312000000
1000 / 25000
1072
💟💠💟 ممبر اجباری کانال عمومی - ظرفیت 4 کا fm4 5bc
331500000
2000 / 4000
1071
💟💠💟 ممبر هیدن کانال عمومی - ظرفیت 4 کا fm4 5bc
331500000
2000 / 4000
1085
💠💥💠 ممبر فول آنلاین واقعی گروه عمومی - مخصوص گروه های زیر 50 کا fm4 5bc
429000000
1000 / 6000
1070
💟✳️🔝 ممبر فیک 💥بدون ریزش ℹ️پنلی کانال عمومی و خصوصی تلگرام 160 کا - رایدن ar4 5bc
464100000
1000 / 160000
1078
💟💠🔝 ممبر اجباری کانال عمومی - مخصوص کانالهای زیر 200 کا fm4 5bc
546000000
1000 / 150000
1079
💟💠🔝 ممبر هیدن کانال عمومی - مخصوص کانالهای زیر 200 کا fm4 5bc
546000000
1000 / 150000
1091
💟💠💟 ممبر فول آنلاین گروه عمومی 🔰 50% خانم - برای گروه های زیر 100 کا fm4 5bc
580710000
1000 / 80000
1093
🔱🔰🔱 ادد هیدن کانال عمومی تلگرام (مخصوص همه کانالا و میلیونی ها)- ژیوس mt8 5bc
1049100000
1000 / 500000
1092
🔱🔰🔱 ادد اجباری کانال عمومی تلگرام (مخصوص همه کانالا و میلیونی ها)- ژیوس mt8 5bc
1049100000
1000 / 500000
1068
♋️🆕 ویو ماهانه طبیعی تمام پست ها برای کانال عمومی تلگرام - سایمون is9 5bc
1131000000
1000 / 25000
1088
🔰🔱🔰 ادد گروه به گروه خارجی تلگرام 300 کا - رایدن ar4 5bc
2691000000
1000 / 300000